Adam Głaz
Department of Modern Languages
Maria Curie-Skłodowska University (UMCS)
Lublin, Poland
ag (1439 kB)No, I no longer look this way, but I like to think you think I do.

Contact ___ adam.glaz "at" umcs.eu

Instytut Neofilologii UMCS
pl. Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin
Poland

Major interests ___ Cognitive and cultural linguistics
Linguistic applications of Vantage Theory
Linguistic worldview, comparative and translational aspects
Point of view and perspective in language

Member of ___ PTJK (PCLA), SALC, Ethnolinguistic Committee of the Polish Academy of Sciences, Tertium, and PASE
Involved in ___ Rouen Ethnolinguistics Project
Robert E. MacLaury Color Survey. The Color Categorization (ColCat) Digital Archive
On boards of journals ___ LaMiCuS, Etnolingwistyka, New Horizons in English Studies


Books authored ___ glaz2022 (41 kB)
glaz2012 (41 kB)
glaz2002 (31 kB)
Głaz, Adam. 2022. Linguistic Worldview(s): Approaches and Applications. New York: Routledge. Głaz, Adam. 2012. Extended Vantage Theory in Linguistic Application. The Case of the English Articles. Lublin: Wydawnictwo UMCS. Głaz, Adam. 2002. The Dynamics of Meaning. Explorations in the Conceptual Domain of EARTH. (PASE Studies and Monographs 9.) Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press.

Volumes edited and co-edited ___ Languages-Cultures-Worldviews Route66 lang2016
Głaz, Adam (ed.) 2019. Languages-Cultures-Worldviews. Focus on Translation. (Palgrave Studies in Translation and Interpreting.) Cham: Palgrave Macmillan. Łozowski, Przemysław, and Adam Głaz (eds.) 2017. Route 66: From Deep Structures to Surface Meanings. A Festschrift for Henryk Kardela on His 66th Birthday. Lublin: Wydawnictwo UMCS. Langacker, Ronald W. 2016. Nominal Structure in Cognitive Grammar. The Lublin Lectures. Ed. Adam Głaz, Hubert Kowalewski, and Przemysław Łozowski. Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press.
Ethnolinguistcs 30 Ethnolinguistcs 29 Ethnolinguistcs 28
Coordination and redaction of translation: Ethnolinguistics/Etnolingwistyka 28, 2017 Coordination and redaction of translation: Ethnolinguistics/Etnolingwistyka 29, 2018 Coordination and redaction of translation: Ethnolinguistics/Etnolingwistyka 30, 2019
Etnolingwistyka 27 lwv2013 (21 kB) vt2013 (29 kB)
Etnolingwistyka 27, 2015. Section devoted to ethnolinguistic approaches Głaz, Adam, David S. Danaher, and Przemysław Łozowski (eds.) 2013. The Linguistic Worldview. Ethnolinguistics, Cognition, and Culture. London: Versita (De Gruyter). [open access] Głaz, Adam, Marnie L. Moist, and Elena Tribushinina (eds.) 2013. Vantage Theory: A View on Language, Cognition and Categorization. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
wint2012 (92 kB) ls2010 (1645 kB) further2007 (45 kB)
Głaz, Adam, Hubert Kowalewski, and Anna Weremczuk (eds.) 2012. What's in a Text? Inquiries into the Textual Cornucopia. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. Language Sciences. Special Issue 32(2), 2010: Vantage Theory: Developments and Extensions. Ed. Adam Głaz and Keith Allan. Magnusson, Ulf, Henryk Kardela, and Adam Głaz (eds.) 2007. Further Insights into Semantics and Lexicography. Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press.
pers2004 (46 kB)
Kardela, Henryk, William Sullivan, and Adam Głaz (eds.) 2004. Perspectives on Language. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Books translated ___
bart2009 (12 kB) wierz2004 (12 kB)
Bartmiński, Jerzy. 2009. Aspects of Cognitive Ethnolinguistics. Edited by Jörg Zinken. (Advances in Cognitive Linguistics.) London and Oakville, CT: Equinox. (paperback 2012: Sheffield and Oakville, CT: Equinox.) Wierzbicka, Anna. 2006. Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne. Transl. Adam Głaz, Ryszard Tokarski and Krzysztof Korżyk. Lublin: Wydawnictwo UMCS.


Articles and book chapters ___
Głaz, Adam. 2021. Longing for an Olga that belongs in English: A Nobel Prize laureate’s micro-narratives. Perspectives. Studies in Translation Theory and Practice. https://doi.org/10.1080/0907676X.2021.1939742 [download link: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/0907676X.2021.1939742]

Głaz, Adam. 2021. In and out of Africa in journalism and literary discourse. Journal of Postcolonial Linguistics 5: 118–134. https://iacpl.net/jopol/issues/journal-of-postcolonial-linguistics-52021/in-and-out-of-africa-in-journalism-and-literary-discourse/

Głaz, Adam and Anastazja Trofymczuk. 2020. Voice and viewpoint in journalistic narratives. Language Sciences 80: 1–10. https://doi.org/10.1016/j.langsci.2020.101274

Głaz, Adam. 2019. Cognitive ethnolinguistics from Lublin and Cultural Linguistics in the English-speaking context’. Etnolingwistyka/Ethnolinguistics 30: 229–254. https://doi.org/10.17951/et.2018.30.231

Głaz, Adam. 2019. Introduction. In Languages-Cultures-Worldviews. Focus on Translation, ed. Adam Głaz. (Palgrave Studies in Translating and Interpreting.) Cham: Palgrave Macmillan. 1–15. https://doi.org/10.2478/9788376560748.i

Głaz, Adam. 2018. Lubelska etnolingwistyka kognitywna a anglojęzyczna lingwistyka kulturowa. Wybrane problemy. Etnolingwistyka 30: 231–257. >https://doi.org/10.17951/et.2018.30.231

Głaz, Adam. 2018. Poza metaforą i mitem. Lingwistyka kulturowa na tropie trzeciej drogi. In Metodologie językoznawstwa. Od diachronii do panchronii, ed. Piotr Stalmaszczyk. (Łódzkie Studia z Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego/Łódź Studies in English and General Linguistics 8.) 141–164. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Głaz, Adam. 2018. Psalm 119: The soul’s despair and the Lord’s deliverance. In Ways to Religion 2, ed. Aleksandra R. Knapik, Katarzyna Buczek, Piotr Chruszczewski, Richard L. Lanigan, and John R. Rickford. 9–29. (Languages in Contact 8.) Wrocław – Washington, D.C.: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu – International Communicology Institute.

Głaz, Adam and Anastazja Trofymczuk. 2018. Viewpoints on “the Other”. Ryszard Kapuściński in translation’. Między Oryginałem a Przekładem (MOAP) 24 (41): 9–27. https://doi.org/10.12797/MOaP.24.2018.41.01

Głaz, Adam. 2017. Beyond metaphorisation and myth-making: Tertium datur for language and culture. In Advances in Cultural Linguistics, ed. Farzad Sharifian. 289–305. Singapore: Springer.

Głaz, Adam. 2017. Promoting dialogue: Two traditions in language and culture research. In Across Borders 6: The West Looks East, ed. Joanna Ziobro-Strzępek and Władysław Chłopicki. 41–58. Krosno: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia.

Głaz, Adam. 2017. The immigrant as “the Other”. Towards differential cultural models. Półrocznik Językoznawczy Tertium 2 (2): 83–97. http://dx.doi.org/10.7592/Tertium2017.2.2.Glaz

Głaz, Adam. 2017. The linguistic sign: Metonymy and virtuality. Linguistik Online 80 (1): 51–70. https://doi.org/10.13092/lo.80.3565

Głaz, Adam. 2017. Worldview as cultural cognition. LaMiCuS 1: 34–50.

Głaz, Adam. 2017. Współczesna lingwistyka kulturowa – w poszukiwaniu status quo. In Barwy słów. Studia lingwistyczno-kulturowe, ed. Dorota Filar and Piotr Krzyżanowski. (Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Ryszardowi Tokarskiemu.) 165–179. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Łozowski, Przemysław and Adam Głaz. 2017. From the Editors. In Route 66: From Deep Structures to Surface Meanings. A Festschrift for Henryk Kardela on His 66th Bithday, ed. Przemysław Łozowski and Adam Głaz. 13–16. Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press.

Głaz, Adam. 2016. Inny, obcy, drugi. Ten Inny Ryszarda Kapuścińskiego w przekładzie Antonii Lloyd-Jones. In Pod pretekstem słów. Księga jubileuszowa dla Profesora Wojciecha Kubińskiego, ed. Wioleta Karwacka and Paula Gorszczyńska, 377–397. Gdańsk: Części proste.

Głaz, Adam. 2016. Virtual lexicogrammar. In Studies in Lexicogrammar. Theory and Applications, ed. Grzegorz Drożdż. (Human Cognitive Processing 54.) 75–91. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. https://doi.org/10.1075/hcp.54.04gla

Głaz, Adam. 2016. Vulnerable values: The Polish dom “house, home” in English translation. In Translating Values. Evaluative Concepts in Translation, ed. Piotr Blumczynski and John Gillespie. (Palgrave Studies in Translating and Interpreting.) 279–302. London: Palgrave Macmillan.

Filar, Dorota and Adam Głaz. 2016. Język a struktury wiedzy w umyśle (teoria schematów poznawczych w opisie semantycznym). Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LXXII: 191–210.

Głaz, Adam. 2015. Etnolingwistyka daleka i bliska. Etnolingwistyka 27: 7–20. https://doi.org/10.17951/et.2015.27.7

Głaz, Adam. 2015. Not all dads are conceptualized the same (even if all are created equal). In Within Language, Beyond Theories. Vol. 1. Studies in Theoretical Linguistics, ed. Anna Bondaruk and Anna Prażmowska. 361–372. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Głaz, Adam. 2015. Przekład tekstu – przekład pojęć – przekład kultury. In Działania na tekście. Przekład – Redagowanie – Ilustrowanie, ed. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Marta Nowosad-Bakalarczyk, and Tomasz Piekot. (Czerwona seria 35.) 59–71. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Głaz, Adam. 2015. Reversals and paradoxes: China Mieville’s anti-language. Extrapolation 56 (3): 335–352. https://doi.org/10.3828/extr.2015.18

Głaz, Adam. 2015. Szukając czytelnika. Terminy lingwistyczne w przekładzie polsko-angielskim. In Tekst naukowy i jego przekład, ed. Anna Duszak, Anna Jopek-Bosiacka, and Grzegorz Kowalski. 183–202. Kraków: Universitas.

Głaz, Adam. 2014. Articles revisited: A view from Vantage Theory. In Wrestling with Words and Meanings: Essays in Honour of Keith Allan, ed. Kate Burridge and Réka Benczes. 335–358. Clayton, Victoria: Monash University Publishing.

Głaz, Adam. 2014. Item vs. system: The definite article in a tug-of-war. In Extension and Its Limits, ed. Grzegorz Drożdż and Andrzej Łyda. 157–175. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Głaz, Adam. 2014. Koncepcja etnolingwistyki według Jamesa Underhilla. Na marginesie książki Ethnolinguistics and Cultural Concepts. Truth, Love, Hate and War (2012, Cambridge University Press)’. Etnolingwistyka 26: 141–154.

Głaz, Adam. 2014. Rorschach, we have a problem! The linguistics of first contact in Peter Watts’s Blindsight and Stanisław Lem’s His Master’s Voice. Science Fiction Studies 123 (41(2)): 364–391.

Głaz, Adam. 2014. When -ities collide. Virtuality, actuality, reality. In Cognitive Linguistics in the Making, ed. Kinga Rudnicka-Szozda and Aleksander Szwedek. 77–87. (Warsaw Studies in English Language and Literature 17.) Frankfurt am Main: Peter Lang. https://doi.org/10.3726/978-3-653-04654-0

Głaz, Adam and Katarzyna Prorok. 2014. Of triangles, trapeziums and ethnolinguists: The linguistic worldview revisited. In From Conceptual Metaphor Theory to Cognitive Ethnolinguistics: Patterns of Imagery in Language, ed. Marek Kuźniak, Agnieszka Libura, and Michał Szawerna (Studies in Language, Culture and Society 3.) 207–228. Frankfurt am Main: Peter Lang. https://doi.org/10.3726/978-3-653-02794-5

Głaz, Adam. 2013. O tym, czy kontekst językowy nas zniewala i co wynika z tego, że nie. In Słowo w kontekście, ed. Aleksandra Knapik, Władysław Chłopicki, and Piotr Chruszczewski. (Język a komunikacja 35.) 99–108. Kraków: Tertium.

Głaz, Adam. 2013. Prostowanie zwierciadła. Przyczynek do (jeszcze?) niezaistniałej dyskusji nt. kondycji lubelskiej etnolingwistyki. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LXIX: 139–151.

Głaz, Adam. 2013. Vantage Theory as a model of categorization. In Vantage Theory: A View on Language, Cognition and Categorization, ed. Adam Głaz, Marnie L. Moist, and Elena Tribushinina. 249–292. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Głaz, Adam. 2013. Vantage Theory Bibliography. In Vantage Theory: A View on Language, Cognition and Categorization, ed. Adam Głaz, Marnie L. Moist, and Elena Tribushinina. 387–408. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Głaz, Adam, Marnie L. Moist, and Elena Tribushinina. 2013. Introduction. The whats and the whys. In Vantage Theory: A View on Language, Cognition and Categorization, ed. Adam Głaz, Marnie L. Moist, and Elena Tribushinina. 1–8. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Moist, Marnie L. and Adam Głaz. 2013. Vantage Theory, the nature-nurture debate, and the four-dimensional mental flexiverse. In Vantage Theory: A View on Language, Cognition and Categorization, ed. Adam Głaz, Marnie L. Moist, and Elena Tribushinina. 9–65. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Głaz, Adam. 2013. Vantage Theory of color. In Encyclopedia of Color Science and Technology, edited by Ronnier Luo, 1st ed. Berlin and Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-27851-8_59-12

Głaz, Adam. 2013. Viewpoint and cognitive distance. In In The Linguistic Worldview. Ethnolinguistics, Cognition, and Culture, ed. Adam Głaz, David S. Danaher, and Przemysław Łozowski. 371–385. London: Versita.

Głaz, Adam, David S. Danaher, and Przemysław Łozowski. 2013. Introduction. In The Linguistic Worldview. Ethnolinguistics, Cognition, and Culture, ed. Adam Głaz, David S. Danaher, and Przemysław Łozowski. 11–24. London: Versita. https://doi.org/10.2478/9788376560748.i.

Prorok, Katarzyna and Adam Głaz. 2013. The cognitive definition of iron (żelazo) in Polish folk tradition. In In The Linguistic Worldview. Ethnolinguistics, Cognition, and Culture, ed. Adam Głaz, David S. Danaher, and Przemysław Łozowski. 181–198. London: Versita.

Głaz, Adam. 2012. Articles, context and cognition. In Words in Context: From Linguistic Forms to Literary Functions, ed. Przemysław Łozowski and Anna Włodarczyk-Stachurska. 83-90. Radom: Technical University of Radom, Publishing Office.

Głaz, Adam. 2012. Leksicheskaya ekologiya perevoda: dannye teorii postroeniya perspektyv. In Ekologia yazyka i rechi/Ecology of Language and Speech, ed. A. S. Shcherbak. 190–193. Tambov: Izdatelstvo TGU.

Głaz, Adam. 2011. Język, komunikacja, człowiek. Visnyk of the Lviv University (Philology. General Linguistics) 52: 79–86.

Głaz, Adam. 2011. Nominatsiya fizicheskix prostranstv: orientirovanie i perspektivizatsiya (na materiale angliskogo, pol’skogo, russkogo i ukrainskogo yazykov). In Yazyk i prostranstvo: problemy ontologii i epistemologii. Monografiya, ed. A. E. Levitskiy and Serhiy Potapenko. 58–83. Nizhyn: Izdalel’stvo NGU imeni Nikolaya Gogolya.

Głaz, Adam. 2010. Candidates construct vantages. In Meaning, Form, and Body, ed. Vera Tobin, Fey Parrill, and Mark Turner. 61–82. Stanford, CA: CSLI Publications.

Głaz, Adam. 2010. On analogy: The architecture of Vantage Theory. In Lingua Terra Cognita II. A Festschrift for Professor Roman Kalisz, ed. Danuta Stanulewicz, Tadeusz Z. Wolański, and Joanna Redzimska. 259–279. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Głaz, Adam. 2010. Towards Extended Vantage Theory. Language Sciences. Special Issue: Vantage Theory: Developments and Extensions 32 (2): 259–275. https://doi.org/10.1016/j.langsci.2009.10.008

Głaz, Adam and Keith Allan. 2010. Vantage Theory: Developments and extensions. Introduction. Language Sciences. Special Issue: Vantage Theory: Developments and Extensions 32 (2): 151–57. http://dx.doi.org/10.1016/j.langsci.2009.10.001

Grace, Caroline A. and Adam Głaz. 2010. Iberian Spanish “Macho”: Vantages and polysemy in culturally defined setting. Language Sciences. Special Issue: Vantage Theory: Developments and Extensions 32 (2): 323–334. https://doi.org/10.1016/j.langsci.2009.10.012

Głaz, Adam. 2009. Cognition, categorization and language: Cognitive grammar meets Vantage Theory. Rice Working Papers in Linguistics 1: 242–259.

Głaz, Adam. 2009. Cognitive aspects of word meaning: water and sea vs. land in English, Polish and Ukrainian. In Problemy Zistavnoy Semantyky, ed. by O. O. Taranenko, Vypusk 9: 107–12. Kyiv: Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy; Kyivskyi natsionalnyi linhvistychnyi universytet.

Głaz, Adam. 2009. Multiple viewpoints: Simultaneity or alternation? In PASE Papers in Literature, Language and Culture. Part Two: Papers in Linguistics, ed. Jerzy Rubach. 80–86. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Głaz, Adam. 2009. The father and the son: Vantages in Bruce Springsteen’s lyrics. In Studies in Language and Cognition, ed. Jordan Zlatev, Mats Andren, Marlene Johansson-Falck, and Carita Lundmark. 334–346. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Głaz, Adam. 2008. Vantage Theory: From space-time to linguistic construals. Naukovi Zapysky Nizhynskogo Derzhavnogo Universytetu Imeni Mykoly Gogola. Filologichni Nauky (Research Papers of Nizhyn University. Philology): 44–47.

Głaz, Adam. 2007. Embodiment and point of view in Vantage Theory. In Further Insights into Semantics and Lexicography, ed. Ulf Magnusson, Henryk Kardela, and Adam Głaz. 265–276. Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press.

Głaz, Adam. 2007. Let me hear you talk and I’ll tell you where you are. Naukovi Zapysky Nizhynskogo Derzhavnogo Universytetu Imeni Mykoly Gogola. Filologichni Nauky (Research Papers of Nizhyn University. Philology): 90–97.

Głaz, Adam. 2007. Vantage Theory: A newcomer to the cognitivist scene? In Language and Meaning, ed. Małgorzata Fabiszak. (Polish Studies in English Language and Literature 19.) 91–112. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Głaz, Adam. 2007. Visual aspects of meaning: Sky vs. earth in English, Polish, Russian and Ukrainian. In Problemy Zistavnoy Semantyky, ed. O. O. Taranenko, Vypusk 8: 153–158. Kyiv: Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy; Kyivskyi natsionalnyi linhvistychnyi universytet.

Głaz, Adam. 2006. Beyond colour: Modelling language in colour-like ways. In Progress in Colour Studies. Vol. I. Language and Culture, ed. Carole P. Biggam and Christian J. Kay. 73–87. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Głaz, Adam. 2006. Kognitywizm na styku teorii – gramatyka kognitywna a teoria oglądu. In Językoznawstwo kognitywne III. Kognitywizm w świetle innych teorii, ed. Olga Sokołowska and Danuta Stanulewicz. 154–181. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Głaz, Adam. 2006. Orentatsonnaya semantyka: nomynatsya zemly v anhliyskom y russkom yazykakh. In Mezhdunarodnyy kongres po kohnityvnoy semantyke. Sbornyk materyalov. 26-28 sentabrya 2006 goda, ed. E. S. Kubryakova, N. N. Boldyrev, V. B. Goldberg, L. A. Furs, L. V. Babina, I. Y. Mostovskaya, and G. V. Rastorguyeva. 101–103. Tambov: Izdalel’stvo TGU (Tambov State University Press).

Głaz, Adam. 2006. Podobieństwo w tak zwanej teorii oglądu Roberta E. MacLaury’ego. In Podobieństwo, ed. Henryk Kardela, Zbysław Muszyński, and Maciej Rajewski. 143–151. (RRR Kognitywistyka 2.) Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Głaz, Adam. 2006. The self in time: Reversing the irreversible in Martin Amis’s Time’s Arrow. Journal of Literary Semantics 35 (2): 105–122. https://doi.org/10.1515/JLS.2006.006

Głaz, Adam. 2005. Gramatyka kognitywna, strzałka czasu i natura występku. In Kognitywistyka. Problemy i perspektywy, ed. Henryk Kardela, Zbysław Muszyński, and Maciej Rajewski. (RRR Kognitywistyka 1.) 149–166. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Głaz, Adam. 2005. Vantage Theory and language. In Cognitive Linguistics: A User-Friendly Approach, ed. Kamila Turewicz. 35–48. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Głaz, Adam and Serhiy Potapenko. 2005. Bodily basis of meaning: Earth-words in English, Polish and Ukrainian. In Problemy Zistavnoy Semantyky, ed. M. P. Kocherhan, Vypusk 7: 193–199. Kyiv: Kyivskyi Natsionalnyi Linhvistychnyi Universytet.

Głaz, Adam. 2004. Of time and men: Conceptualizer-time relationship in Martin Amis’s Time’s Arrow. In Imagery in Language. Festschrift in Honour of Professor Ronald W. Langacker, ed. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk and Alina Kwiatkowska. 733–743. (Łódź Studies in Language 10.) Frankfurt am Main: Peter Lang.

Głaz, Adam. 2004. Textual evidence of conceptual structure. In Perspectives on Language, ed. Henryk Kardela, William Sullivan, and Adam Głaz. 69–79. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Głaz, Adam. 2004. Wielość punktów widzenia – następstwo czy równoczesność? In Punkt widzenia w tekście i w dyskursie, ed. Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, and Ryszard Nycz. (Czerwona Seria 19.) 73–85. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Głaz, Adam. 2002. Speakers’ choices: Seeing things from a perspective. In Cognitive Linguistics Today, ed. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk and Kamila Turewicz. (Łódź Studies in Language 6.) 287–303. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Głaz, Adam. 2001. Jedno słowo, wiele spojrzeń. Przedimek i wielka litera w angielskim tekście artystycznym. In Semantyka tekstu artystycznego, ed. Anna Pajdzińska and Ryszard Tokarski. 261–275. (Czerwona Seria 15.) Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Głaz, Adam. 2001. Tak zwana teoria oglądu a problemy językowe. In Językoznawstwo kognitywne II: Zjawiska pragmatyczne, ed. Wojciech Kubiński and Danuta Stanulewicz. 290–312. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Głaz, Adam. 2000. Earth i temu podobne - odpowiedniki tłumaczeniowe i siatki sensów. In Przekładając nieprzekładalne. Materiały z I Międzynarodowej Konferencji Translatorycznej Gdańsk - Elbląg, ed. Wojciech Kubiński, Olga Kubińska, and Tadeusz Z. Wolański. 71–83. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Głaz, Adam. 2000. Equivalence and translation: Tensions within the lexical category EARTH. In The Evidence of Literature. Interrogating Texts in English Studies, ed. by Sven-Johan Spånberg, Henryk Kardela, and Gerald Porter. 315–330. Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press.

Głaz, Adam. 2000. Tensions within and around a lexical category: Earth and related Items. In LACUS Forum XXVI. The Lexicon, ed. Allan K. Melby and Arle R. Lommel, 267–280. Fullerton, CA: The Linguistic Association of Canada and the United States.

Głaz, Adam. 1999. A look at equivalence in bilingual lexicography. English earth and soil vs. Polish ziemia and gleba. In PASE Papers in Language Studies: Proceedings of the Seventh Annual Conference of the Polish Association for the Study of English, Szczyrk, May 1998, ed. Janusz Arabski. 91–100. Katowice: PARA.

Głaz, Adam. 1998. Profilowanie pojęć w tekście a jego (nie)przekładalność. In Profilowanie w języku i w tekście, ed. Jerzy Bartmiński and Ryszard Tokarski. (Czerwona Seria 9.) 185–194. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Głaz, Adam. 1998. Tekst jako źródło i sposób przekazywania informacji leksykograficznej. In Tekst. Analizy i interpretacje, ed. Jerzy Bartmiński and Barbara Boniecka. (Czerwona Seria 11.) 129–142. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Filar, Dorota and Adam Głaz. 1996. Obraz ręki w języku polskim i angielskim. In Językowa kategoryzacja świata, ed. Renata Grzegorczykowa and Anna Pajdzińska. (Czerwona Seria 8.) 199–220. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Głaz, Adam. 1996. An anthropocentric view of the world as manifested in metaphorical extensions of body parts. Evidence from English and Polish. In PASE Papers in Literature, Language and Culture. Proceedings of the Third Annual Connference of the Polish Society for the Study of English, Popowo, April 1994, ed. Grażyna Bystydzieńska, Emma Harris, and Małgorzata Grzegorzewska. 269–280. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.Reviews ___
2019. Bert Peeters (Ed.) 2019: Heart- and Soul-Like Constructs across Languages, Cultures, and Epochs. LaMiCuS 3: 185–191. https://doi.org/10.32058/LAMICUS-2019-012

2019. Rhythm, metre, and rhyme. On translating poems. Review of James W. Underhill, Voice and Versification in Translating Poems, Ottawa: University of Ottawa Press, 2016, Pp. Xiii + 333. ISBN: 978-0-7766-2277-4, Paperback. Ethnolinguistics/Etnolingwistyka 30: 337–341.

2019. Słowa-klucze ujęte w Naturalny Metajęzyk Semantyczny. Carsten Levisen i Sophia Waters (Ed.), Cultural Keywords in Discourse, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2017. Etnolingwistyka 31: 293–297. https://doi.org/10.17951/et.2019.31.293

2018. Carsten Levisen and Sophia Waters (Eds.) 2017: Cultural Keywords in Discourse. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company’. LaMiCuS 2: 288–296. https://doi.org/10.32058/LAMICUS-2018-012

2018. Rytm, metrum, rym. O tłumaczeniu wierszy. James W. Underhill, Voice and Versification in Translating Poems, Ottawa: University of Ottawa Press, 2016, s. xiii + 333. ISBN: 978-0-7766-2277-4. Cena: 34,95 CAD, miękka oprawa. Etnolingwistyka 30: 342–345.

2017. Duńskie uniwersum semantyczne. Carsten Levisen, Cultural Semantics and Social Cognition. A case study on the Danish universe of meaning [Trends in Linguistics. Studies and Monographs 257], Berlin/Boston: De Gruyter Mouton, 2012, xx + 333 s. Etnolingwistyka 29: 284–287.

2016. Esa Itkonen, Analogy as Structure and Process. Approaches in Linguistics, Cognitive Psychology and Philosophy of Science. (Human Cognitive Processing, 14.) Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins, 2005. Xiv + 249 Pp. $165.00 (Hbk). ISBN-13: 978-90’. WORD 62 (2): 139–42. https://doi.org/10.1080/00437956.2016.1180003

2016. Słownik terminów nieprzetłumaczalnych - przetłumaczony. Dictionary of Untranslatables. A Philosophical Lexicon. Red. Barbara Cassin. Oxford: Princeton University Press 2014. Etnolingwistyka 28: 312-316. doi: 10.17951/et.2016.28.312

2015. Czym jest językoznawstwo kulturowe? Masataka Yamaguchi, Dennis Tay, Benjamin Blount (red.), Approaches to Language, Culture, and Cognition. The Intersection of Cognitive Linguistics and Linguistic Anthropology. Etnolingwistyka 27: 221–225. doi: 10.17951/et.2015.27.221

2015. Uwięzieni w angielszczyźnie: Anna Wierzbicka, Imprisoned in English. The Hazards of English as a Default Language, Oxford–New York: Oxford University Press, 2014, 287 s. Etnolingwistyka 27: 230–234.2012. doi: 10.17951/et.2015.27.230

2012. Metafora stwarza światy. James Underhill, Creating Worldviews. Metaphor, Ideology and Language, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011, 256 s. Etnolingwistyka 24: 209–213.

2007. Blaski i cienie dwujęzyczności. Besemeres, Mary i Anna Wierzbicka (red.) Translating Lives. Living with Two Languages and Cultures. St Lucia, Queensland: University of Queensland Press, 2007, 181 s. Etnolingwistyka 19: 278–281.

2005. The Concept of Joy in Old and Middle English. A Semantic Analysis. By Małgorzata Fabiszak. Pp. 104, Piła: Wyższa Szkoła Biznesu. 2001. Poznań Sudies in Contemporary Linguistics 40: 237–244.

2000. Kognitywny i filozoficzny wymiar semantyki leksykalnej: Lexical Semantics, Cognition and Philosophy, pod redakcją Barbary Lewandowskiej-Tomaszczyk. Łódź 1998: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 263 s. Etnolingwistyka 12: 304–309.Other major translations ___
In the journal Etnolingwistyka:

Bartmiński, Jerzy. 2017. Ethnolinguistics in the Year 2016. Ethnolinguistics/Etnolingwistyka 28: 9–31. https://doi.org/10.17951/et.2016.28.7

Bartmiński, Jerzy. 2001. Sprawcze funkcje słowa: O języku magii, poezji, religii i polityki. Causative functions of language: The language of magic, poetry, religion and politics. Etnolingwistyka 13: 7–12.

Gatkowska, Izabela. 2017. Dom ‘home/house’ in empirical lexical networks. Ethnolinguistics/Etnolingwistyka 28: 121–40. https://doi.org/10.17951/et.2016.28.117

Krótki, Zuzanna. 2017. From the history of Polish lexical items kabała ‘kabbalah/cabala, future-telling’, stawiać kabałę ‘to tell future’, and others. Ethnolinguistics/Etnolingwistyka 28: 245–55. https://doi.org/10.17951/et.2016.28.245

Langacker, Ronald W. 2004. Semantyka językoznawcza. Etnolingwistyka 16: 29–73.

Sharifian, Farzad. 2016. Językoznawstwo kulturowe. Etnolingwistyka 28: 31–57.

Underhill, James. 2020. Serce i dusza w różnych lingwokulturach. NMS poza paradygmatem anglocentrycznym. Bert Peeters (red.) Heart- and Soul-like Constructs across Languages, Cultures, and Epochs, seria Routledge Focus, New York and London: Routledge, 2019. s. 148. ISBN: 9781138745308 (twarda oprawa); 9781315180670 (eBook). Etnolingwistyka 32.

Underhill, James. 2014. Tłumacząc home i homeland. Od poetyki do polityki. Etnolingwistyka 26: 87–105.


Coordination and redaction of translation:

Ethnolinguistics/Etnolingwistyka 28, 2017 https://journals.umcs.pl/et/issue/view/291/showToc

Ethnolinguistics/Etnolingwistyka 29, 2018 https://journals.umcs.pl/et/issue/view/304/showToc

Ethnolinguistics/Etnolingwistyka 30, 2019 https://journals.umcs.pl/et/issue/view/455/showToc


In the volume The Linguistic Worldview. Ethnolinguistics, Cognition, and Culture (https://www.degruyter.com/view/title/319785):

Bartmiński, Jerzy. 2013. The cognitive definition as a text of culture. In The Linguistic Worldview. Ethnolinguistics, Cognition, and Culture, ed. Adam Głaz, David S. Danaher, and Przemysław Łozowski. 161–180. London: Versita.

Filar, Dorota. 2013. “Who Is Doing the Thinking”? The Concept of THINKING SUBJECT in Polish. In The Linguistic Worldview. Ethnolinguistics, Cognition, and Culture, ed. Adam Głaz, David S. Danaher, and Przemysław Łozowski. Transl. Jerzy Adamko, Dorota Filar, and Adam Głaz. 263–282. London: Versita.

Niebrzegowska-Bartmińska, Stanisława. 2013. Stereotypes and values in the linguistic worldview. In The Linguistic Worldview. Ethnolinguistics, Cognition, and Culture, ed. Adam Głaz, David S. Danaher, and Przemysław Łozowski. 199–214. London: Versita.

Nowosad-Bakalarczyk, Marta. 2013. Linguistic categories in onomasiological perspective. The category of quantity in contemporary Polish. In The Linguistic Worldview. Ethnolinguistics, Cognition, and Culture, ed. Adam Głaz, David S. Danaher, and Przemysław Łozowski. 227–244. London: Versita.

Pajdzińska, Anna. 2013. The linguistic worldview and literature. In The Linguistic Worldview. Ethnolinguistics, Cognition, and Culture, ed. Adam Głaz, David S. Danaher, and Przemysław Łozowski. 41–59. London: Versita.

Piekarczyk, Dorota. 2013. The Polish linguistic view of oral and written text. In The Linguistic Worldview. Ethnolinguistics, Cognition, and Culture, ed. Adam Głaz, David S. Danaher, and Przemysław Łozowski. 245–262. London: Versita.


In Personalism. Science, Philosophy, Theology:

Gacka, Bogumił. 2005. The dignity of person and the dignity of a nation. Personalism. Science, Philosophy, Theology 9/2005: 49–60.

Gacka, Bogumił. 2005. Itinerancy’84. Personalism. Science, Philosophy, Theology 8/2005: 61–76.

Kaczmarek, Wojciech. 2003. Karol Wojtyła’s personalistic theater. Personalism. Science, Philosophy, Theology 5/2003: 51–64.

Wojtyła, Karol. 2004. Thomist personalism. Personalism. Science, Philosophy, Theology 6/2004: 55–64.

Wojtyła, Karol. 2002. The catechumenate of the twentieth century. Personalism. Science, Philosophy, Theology 3/2002: 59–68.

Wyszyński, Stefan Cardinal. 2004. Address of Polish Bishops to their German Brothers in the Pastoral Office of Christ. Personalism. Science, Philosophy, Theology 7/2004: 7–18.

Wyszyński, Stefan Cardinal. 2004. Non Possumus. Personalism. Science, Philosophy, Theology 7/2004: 43–50.


Other translations in linguistics:

Bartmiński, Jerzy. 2018. Language in the Context of Culture. The Metaphor of “Europe as Home” in This Day and Age. (Biblioteka Przeglądu Rusycystycznego 25.) Katowice: Śląsk.

Bartmiński, Jerzy. 2003. Where are we? A new linguistic conceptualization of the national space in Polish. In Rhetoric of Transformation, ed. Jerzy Axer. (Essays and Studies 6.) Warszawa: Wydawnictwo DIG.

Bernardez, Enrique. 2012. Recenzja książki Jerzego Bartmińskiego Aspects of Cognitive Ethnolinguistics, red. Jorg Zinken, Sheffield i Oakville, CT, Equinox, 2009, 250 s. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LXVIII: 253–261. (przekład z: Review of Cognitive Linguistics 8(2), 2010, s. 376-385)

Filar, Dorota. 2017. Narrativity as a semantic category. In Events and Narratives in Language, ed. Janusz Badio. 117–128. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Kość, Józef. 2003. Research conceptions in historical dialectology. In Proceedings of the Third International Congress of Dialectologists and Geolinguists, Lublin, 24-29 July, 2000. Maria Curie-Skłodowska University. Department of Slavonic Linguistics, ed. Stefan Warchoł. 367–380. Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press.

Langacker, Ronald W. 2009. Wprowadzenie. In Gramatyka kognitywna. Wprowadzenie. 17–47. Kraków: Universitas.

Langacker, Ronald W. 2005. Dynamiczność. In Wykłady z gramatyki kognitywnej. Lublin 2001, ed. Henryk Kardela and Przemysław Łozowski. 83–127. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Langacker, Ronald W. 1995. Gramatyka i obrazowanie. Uzasadnianie konstruktów opisowych. In Wykłady z gramatyki kognitywnej. Kazimierz nad Wisłą, Grudzień 1993, ed. Henryk Kardela. 49–64. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

MacLaury, Robert E. 2006. Teoria oglądu – pochodzenie, zasady i cele. In Językoznawstwo kognitywne III. Kognitywizm w świetle innych teorii, ed. Olga Sokołowska and Danuta Stanulewicz. 106–53. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Nowak, Paweł and Rafał Zimny. 2005. The linguistic basis of propaganda in the Stalinist era in Poland. In Aspects Linguistiques Du Texte de Propagande, ed. David Banks. 201–211. Paris: L’Harmattan.

Nowak, Paweł and Rafał Zimny. 2003. Polish language policy/politics during the Stalinist era. In Beiträge Der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav), Band 6, ed. R. Blankenhorn, J. Błaszczak, and R. Marzari. (Die Welt Der Slaven 20.) 196–212. München: Verlag Otto Sangler.

Pajdzińska, Anna. 2011. From seeing and vision to other domains: Evidence from Polish. In Vision and Cognition. Literary, Linguistic and Cultural Aspects, ed. Teresa Dobrzyńska and Raya Kuncheva. Warsaw/Sophia: Instytut Badań Literackich PAN/Institut za Literatura BAN.

Pajdzińska, Anna. 2008. Iconicity in language. In Words and Images. Iconicity of the Text, ed. Teresa Dobrzyńska and Raya Kuncheva. 62–91. Sophia: Izdatelski Tsentr Boan Penev.

Siwicka, Małgorzata. 2009. Verb diathesis in ancient philosophy and grammar. DO-SO-MO. Fascicula Mycenologica et Classica Polona VIII: 159–69.

Siwiec, Adam. 2004. Proper names in the perspective of the city as a text of culture. Slavia 73: 1–7.

Tokarski, Ryszard. 1995. The linguistic picture of the world and some assumptions of cognitivism. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LI: 5–18.


Other translations:

Iarmulschi, Vasile and Octavian Munteanu. 2017. Ręcznie lepiona ceramika z osady Lukaševka II, II-I w. p.n.e. (region Orgiejów, Mołdawia). In Eisenzeitliche Siedlungskeramik der Pzeworsk-Kultur/Ceramika osadowa kultury przeworskiej okresu przedrzymskiego, ed. Michał Meyer, Piotr Łuczkiewicz, and Björn Rauchfuß. (Berlin Studies of the Ancient World 50.) 413–429. Berlin: Edition Topoi/Excellenzcluster Topoi der Freien.

Martens, Jes. 2017. Ceramika osadowa grupy Kraghede. In Eisenzeitliche Siedlungskeramik der Pzeworsk-Kultur/Ceramika osadowa kultury przeworskiej okresu przedrzymskiego, ed. Michał Meyer, Piotr Łuczkiewicz, and Björn Rauchfuß:153–198. (Berlin Studies of the Ancient World.) Berlin: Edition Topoi/Excellenzcluster Topoi der Freien.

Mucha-Leszko, Bogumiła. 1997. From the Editor. Biuletyn Europejski 3: 13–15.

Niemirowski, Wieńczysław. 2012. Suicide as a theme (tabooed) in the literature of the former GDR. In (Non)Omnis Moriar: Cultural and Literary Discourses on Death and Immortality, ed. Aleksandra Kędzierska and Irmina Wawrzyczek. 125–133. Lublin: Wydawnictwo UMCS.


Of conference presentations, lectures, etc.:

Danaher, David S. 2011. Etnolingwistyka i literatura. Znaczenie słowa svědomí ‘sumienie’ w Pismach Václava Havla. Paper presented at the conference Językowy obraz świata czy językowe obrazy światów?/The Linguistic Worldview or Linguistic Views of Worlds? Lublin, Poland, 17-18 October, 2011.

Libertus, Ronald. 2000. North American Indian Art. Series of lectures, Lublin, Faculty of Arts, UMCS.

Libertus, Ronald. 2000. Sztuka Indian amerykańskich. Lublin: TVP Lublin.

Lubet, Alex. 1999. Series of lectures. Lublin, Faculty of Arts, UMCS.

Pasini, Piero. 2013. Znaczenie HONORU we współczesnym języku włoskim. Conference paper presented at the EUROJOS VII, Puławy, Poland, 24-27 June 2013.

Sirico, Robert A. 1998. The late-scholastic and Austrian link to modern Catholic economic thought. / Powiązania myśli późnych scholastyków i szkoły austriackiej ze współczesną katolicką myślą ekonomiczną. Guest lecture, Lublin, KUL.

Interview with Rev. Robert A. Sirico, by Jacek Szymona. 20 May, 1998. Lublin: TVP Lublin.

Interview with Rev. Robert A. Sirico. May 1998. Lublin: Katolickie Radio Plus.

Underhill, James W. 2013. O tłumaczeniu home i homeland. Od poetyki do polityki. Conference paper presented at the EUROJOS VII, Puławy, Poland, 24-27 June 2013.

Underhill, James. 2011. Przodem do ludu. Refleksje na temat Jerzego Bartmińskiego etnolingwistycznego podejścia do języka i kultury. Paper presented at the conference Językowy obraz świata czy językowe obrazy światów?/The Linguistic Worldview or Linguistic Views of Worlds?, Lublin, Poland, 17-18 October, 2011.Created with © Pajączek, Cream Software