dr JERZY KRA¦KIEWICZ

starszy wykładowca w Katedrze Fizyki Teoretycznej Instytutu Fizyki UMCS

Zakład Astrofizyki i Teorii GrawitacjiUniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej

 Katedra Fizyki Teoretycznej
ul. Radziszewskiego 10
20-031 Lublin
tel: (81) 537-61-63
e-mail: kraskiew@poczta.umcs.lublin.pl


Zainteresowania