Opłaty

Koszt konferencji: 350,00 zł

Opłata konferencyjna obejmuje:
– Materiały konferencyjne
– Obiady
– Uroczystą kolację
– Atrakcje

Dane do przelewu:
Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 1
20-031 Lublin

numer konta: 04 1020 3150 0000 3902 0029 0379
Bank: PKO BP SA II O/Lublin
z dopiskiem: SOKDF imię i nazwisko uczestnika

Termin płatności: 10 czerwca 2015 r.