Organizatorzy

Instytut Fizyki UMCS

Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego

 

Komitet Organizacyjny:

Waldemar Berej – przewodniczący

Małgorzata Wiertel

Piotr Staszewski

Janusz Filiks

Marek Budziński

Juliusz Ciemniewski

Krzysztof Kiszczak

Piotr Mendel

Paweł Wnuk – strona internetowa

 

Kontakt:

Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 1
20-031 Lublin

tel. 81 537 62 51 (sprawy organizacyjne i finansowe)
tel. 81 537 61 50 (program naukowy)
fax. 81 537 61 91
adres e-mail: sokdf2015@umcs.pl