Rejestracja


Podstawowe informacje
Imię
Nazwisko
Tytuł naukowy
Email
Telefon kontaktowy


Dane do faktury
Faktura na
NIP instytucji
Nazwa instytucji
Ulica
Kod pocztowy
Miejscowość


Adres do korespondencji
Ulica
Kod pocztowy
Miejscowość


Miejsce pracy
Nazwa instytucji
Ulica
Kod pocztowy
Miejscowość
Kolacja w niedzielę


Rodzaj udziału w SOKDF 2015
Wybierz z listy

Prezentacja
Imiona i nazwiska
członków zespołu
Temat prezentacji
Planowany czas
wystąpienia (w min)

Oczekiwane wsparcie techniczne

Krótki opis


Specjalne życzenia
Przepisz kod
Przepisz kod