lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Instytut » Projekty badawcze

Projekty badawcze

Aktualnie realizowane projekty:

Tytuł projektu Kierownik projektu Konkurs Daty trwania projektu
Związane z granulacją ogrzewanie atmosfery S?o?ca i powstawanie wiatru s?onecznego prof. dr hab. Krzysztof Murawski OPUS 19
Synteza nadprzewodzącego silicenu dr Agnieszka St?pniak-Dybala MINIATURA 2021
Sterowanie magnetyzmem dwuwymiarowych heterostruktur zawierających antymonendr hab. Ryszard Zdyb, prof. UMCSOPUS 192021 - 2024
Dynamika nag?ego t?umienia materia?ów topologicznych: dynamiczne przemiany fazowe i splątanie kwantowe dr Nicholas Sedlmayr OPUS 18
Mechanizmy molekularne aktywności biologicznej antybiotyku przeciwgrzybiczego amfoterycyny Bprof. dr hab. Wies?aw I. GruszeckiOPUS 172020 - 2023
Badanie uk?adów hybrydowych zawierających stany związane Majoranymgr in?. Aksel Wit Kobia?kaPRELUDIUM 162019 - 2021
Fazy topologiczne w jednowymiarowych uk?adach atomowychprof. dr hab. Mieczys?aw Ja?ochowskiOPUS 162019 - 2022
Badanie teoretyczne nisko i średnio-energetycznego rozszczepienia jąder atomowychprof. dr hab. Krzysztof PomorskiSHENG 12019 - 2022
Poznanie mechanizmu fizycznego funkcjonującego na szlaku transferu energii wzbudzenia elektronowego w fotosyntetycznym kompleksie antenowym LHCII, odpowiadającego za foto-izomeryzacj? neoksantynydr Monika ZubikMINIATURA 22019 - 2020
Nowa metoda syntezy germanenudr Marek Kopciuszy?skiMINIATURA 22019 - 2020
Fermiony Majorany w transporcie przez skorelowane uk?ady nanoskopoweprof. dr hab. Tadeusz Doma?skiOPUS 152019 - 2022
Emergentne materia?y Diraca na bazie anizotropowych heterostruktur Si-Audr hab. Mariusz KrawiecOPUS 152019 - 2022
Stany związane w nadprzewodnikach i na międzyz?ączachprof. dr hab. Tadeusz Doma?skiOPUS 142018 - 2021
Wp?yw magnetycznych domieszek na stany związane w nadprzewodnikachmgr in? Szczepan G?odzikPRELUDIUM 142018 - 2020
Realistyczne symulacje numeryczne dwu-p?ynowej granulacji S?o?ca w częściowo zjonizowanej plazmiemgr in?. Dariusz WójcikPRELUDIUM 142018 - 2020
Symulacje numeryczne częściowo zjonizowanej, dwu-płynowej atmosfery Słońcaprof. dr hab. Krzysztof MurawskiOPUS 132018 - 2021
Xanthophylls in the Retina of the Eyeprof. dr hab. Wiesław GruszeckiTEAM2017 - 2020
In?ynieria przerwy energetycznej w Ge z wykorzystaniem procesów nierównowagowychdr hab. Jerzy Żuk, prof. nadzw.OPUS 122017 - 2020
Mechanizmy molekularne regulacji fotosyntetycznej funkcji antenowej roślinprof. dr hab. Wiesław GruszeckiMAESTRO2017 - 2020
Nowe podejście do teoretycznego wyznaczenia stabilności egzotycznych jąder atomowych z oszacowaniem niepewności modelowychprof. dr hab. Jerzy DudekOPUS 112017 - 2020
Magnetyczny silicen - adsorpcja metali przejściowych na siliceniedr hab. Ryszard Zdyb, prof. nadzw.OPUS 112017 - 2020
Mechanizm molekularny toksyczności antybiotyku przeciwgrzybiczego amfoterycyny Bprof. dr hab. Wiesław GruszeckiOPUS 192016 - 2019
Radionuclide beta spectra metrology (MetroBeta)prof. dr hab. Jerzy DudekEMPIR2016 - 2019


archiwum