lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Instytut » Dyrekcja

Dyrekcja

Dyrektor: dr hab. Ryszard Zdyb, prof. UMCS
Zast?pca: dr hab. Bo?ena Zgardzi?ska, prof. UMCS