lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Instytut » Otwarty Instytut

Otwarty Instytut

W Instytucie Fizyki UMCS prowadzone są ró?nego rodzaju otwarte formy prezentacji i popularyzacji nauki m.in.:

Fizyka jest OK!

Kącik doświadcze? fizycznych

Konkurs "Rok przed maturą"

Fizyka na szóstk?

Spotkania z Fizyką

Pokazy z Fizyki

Muzeum Fizyki

Wyk?ady otwarte