lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Instytut

Instytut

Instytut Fizyki UMCS to wspólnota naukowców, studentów oraz kadry profesjonalnie wspomagającej proces dydaktyczny i badania naukowe. Instytut Fizyki to równie? sprawnie funkcjonujący organizm a w pewnych aspektach nawet firma. Z wieloma aspektami aktywności Instytutu mo?ecie si? Pa?stwo zapozna? w tym obszarze naszej strony domowej. Zapraszamy!