lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Instytut » Kontakt

Kontakt

Instytut Fizyki UMCS

pl. Marii Curie-Sk?odowskiej 1

20-031 Lublin

tel. (081) 537 61 43, fax (081) 537 61 91

email: fizyka@umcs.lublin.pl