lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Kandydaci

Kandydaci

Fizyka by?a w grupie pierwszych przedmiotów, wyk?adanych bezpośrednio po powstaniu UMCS. W tym znaczeniu kierunek nasz jest „stary”. Instytut Fizyki jest jednak zdecydowanie m?ody, ze wzgl?du na naszych studentów, twórczych oraz pe?nych radości i entuzjazmu. Zapraszamy do ich grona!