lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Studia

Studia

W Instytucie Fizyki UMCS prowadzone są studia dzienne na kierunku fizyka, fizyka techniczna oraz in?ynieria nowoczesnych materia?ów na kilku specjalnościach. W tym obszarze naszej strony domowej dost?pne są podstawowe informacje dotyczące toku studiów: regulaminu, programu oraz planu zaj??.